Λογοθεραπευτικές μέθοδοι

treatment

Η Λογοθεραπεύτρια του κέντρου μας, θέτοντας ως κύριο στόχο τους την πιο αποτελεσματική και σίγουρη αποκατάσταση των διαταραχών του ατόμου, έχει ειδικευτεί στην εφαρμογή των ακόλουθων Λογοθεραπευτικών μεθόδων:  

 1. P.E.C.S.
 2. T.E.A.C.CH
 3. Πρόγραμμα Lidcombe 
 4. Πρόγραμμα It takes two to talk
 5. Oral Placement Therapy
 6. Neuromuscular Electrical Stimulation (N.M.E.S. Guardian Protocol) – Νευρομυική Ηλεκτρική Διέγερση
 7. sEMG (surface Electromyography) – Επιφανειακό Ηλεκτρομυογράφημα
 8. Neuromuscular taping – Νευρομυική Περίδεση
 9. The Get Permission approach in feeding (Επιλεκτική σίτιση)
 10. The Accent Method
 11. Integrated Voice Therapy