The LoMonte Technique

lomonte

LoMonte Technique: Πολλοί ασθενείς παρουσιάζουν διαταραχές μυικής τάσης, περιορισμούς κινητικότητας της περιτονίας, ινώσεις, οιδήματα και άλλες διαταραχές του συνδετικού ιστού που επηρεάζουν τις δομές που είναι απαραίτητες για τη φυσιολογική ομιλία – φώνηση και κατάποση. Αυτά τα ελλείμματα/διαταραχές συχνά επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα άλλων Θεραπευτικών Τεχνικών που χρησιμοποιούν οι Επαγγελματίες Υγείας.

Η Manual Therapy (MT) είναι μια εξειδικευμένη μέθοδος χρήσης αφής & χειρισμών για την αξιολόγηση και την αύξηση της κινητικότητας ορισμένων αρθρώσεων και μαλακών ιστών. Οι στόχοι της MT είναι η αύξηση του εύρους κίνησης ιστών και αρθρώσεων, η βελτίωση της εκτατότητας των ιστών, η χαλάρωση, η μείωση τυχόν πόνου ή/και οιδήματος και η «απεμπλοκή» των περιορισμών της κίνησης της περιτονίας.

Υπάρχουν πολλοί τύποι MT όπως το Λεμφικό Μασάζ, η Μυοπεριτοναική Απελευθέρωση, Θεραπευτικό Μασάζ κ.α.

Στο κέντρο μας μπορουν να απευθυνθούν όλοι όσοι αντιμετωπίζουν ανάλογες δυσκολίες και να απολαύσουν άμεσα και θεαματικά αποτελέσματα.

30' Προαξιολόγηση
Δωρεάν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.