Δυσαρθρία

dysarthria

Η Δυσαρθρία προκαλείται από βλάβη στο νευρολογικό σύστημα των μυών της ομιλίας.

Ποια είναι τα αίτια της Δυσαρθρίας;
 • Αγγειακό Εγκεφαλικό Επεισόδιο
 • Μόλυνση μέσω της ροής του αίματος (π.χ. μηνιγγίτιδα)
 • Τραύματα στον εγκέφαλο
 • Αλλεργίες ή ανοξία, δηλαδή προσωρινή διακοπή παροχής οξυγόνου στον εγκέφαλο
 • Μεταβολική ανωμαλία (π.χ. πρόβλημα στους ενδοκρινείς αδένες)
 • Ιατρογενής ή ιδιοπαθής ανεπάρκεια (π.χ. δυσκινησία λόγω φαρμακευτικής αγωγής της νόσου Parkinson)
 • Νεοπλάσματα (π.χ. ανάπτυξη όγκων)
 • Εκφυλιστική νόσος
Ποια είναι τα είδη Δυσαρθρίας;
 • Χαλαρή Δυσαρθρία
 • Σπαστική Δυσαρθρία
 • Αταξική Δυσαρθρία
 • Υποκινητική Δυσαρθρία
 • Υπερκινητική Δυσαρθρία
Ποια είναι τα συμπτώματα της Δυσαρθρίας;

     Τα συμπτώματα της Δυσαρθρίας κατηγοριοποιούνται ανάλογα με το είδος. Πιο συγκεκριμένα:

 • Χαλαρή Δυσαρθρία λόγω βλάβης στους κάτω κινητικούς νευρώνες.
  Χαρακτηριστικά:
  – αναπνευστική και ένρινη ομιλία
  – λαχανιασμένη χροιά φωνής
  – ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
 • Σπαστική Δυσαρθρία λόγω βλάβης στους άνω κινητικούς νευρώνες.
  Χαρακτηριστικά:
  – τεταμένη, πνιγενής και τραχειά χροιά φωνής
  – ένρινη και αργή ομιλία
  – ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
 • Αταξική Δυσαρθρία λόγω βλάβης στην παρεγκεφαλίδα.
  Χαρακτηριστικά:
  – ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
  – υπερβολικός και ίσος τονισμός σε άσχετα σημεία της ομιλίας
  – ακανόνιστος αρθρωτικός διαχωρισμός των φθόγγων – συλλαβών
 • Υποκινητική Δυσαρθρία λόγω βλάβης στο εξωπυραμιδικό σύστημα.
  Χαρακτηριστικά:
  – μονότονη ένταση φωνής
  – μειωμένη εμφατικότητα
  – ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
  – ανάρμοστες σιωπές
  – γρήγορες αναπνοές
 • Υπερκινητική Δυσαρθρία λόγω βλάβης στο εξωπυραμιδικό σύστημα.
  Χαρακτηριστικά:
  – ανακρίβεια στην εκφορά συμφώνων
  – παρατεταμένα μεσοδιαστήματα στην εκφορά φθόγγων – λέξεων
  – ασταθής ταχύτητα ομιλίας
  – μονότονος τονισμός και ένταση φωνής
  – τραχειά χροιά φωνής
  – άτοπες σιωπές

πηγή: “Δυσφαγία, Δυσφασία, Δυσαρθρία” Πρώιου (2003)