Ειδικές ικανότητες ατόμων με Αυτισμό

autism-special-abilities

Τα άτομα με Αυτισμό παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλομορφία ως προς το νοητικό τους επίπεδο, κυμαινόμενη από την σοβαρή νοητική υστέρηση μέχρι την ανώτερη ευφυία. Γενικά, πιστεύεται ότι λιγότερο από το 30% των ατόμων με Αυτισμό έχουν φυσιολογική νοημοσύνη. Κάποια άτομα με Αυτισμό επιδεικνύουν ιδιαίτερες ικανότητες παρόλη τη γενική δυσλειτουργία τους. Ο Αυτισμός μπορεί να περιλαμβάνει και ειδικές ικανότητες μαζί με τις γενικευμένες δυσκολίες. Κάποιες από αυτές τις ειδικές ικανότητες είναι η πολύ δυνατή μνήμη, η μαθηματική σκέψη, η τρισδιάστατη σκέψη, οι μουσικές και καλλιτεχνικές ικανότητες, η ειλικρίνεια και η ικανότητα να εστιάζουν την προσοχή τους μόνο σε έναν τομέα.

Περίπου 1 στα 10 άτομα με Αυτισμό έχουν ιδιαίτερη κλίση σε έναν τομέα και μπορεί να επιδείξουν εξέχουσα επίδοση σε αυτό και να ξεχωρίσουν μέσα στο γενικό πληθυσμό. Κάποια παιδιά με Αυτισμό μπορεί να έχουν ιδιαίτερα ταλέντα, για παράδειγμα στη ζωγραφική, στη μουσική ή στο μαθηματικό υπολογισμό.

Λοιπές ειδικές ικανότητες:
  • Να εντοπίσουν ποια μέρα μπορεί να είναι στις 25 Απριλίου του 2045 ή τι μέρα είχαμε στις 13 Οκτώβρη 1845
  • Να διαβάζουν πολύ καλά ένα κείμενο σε μικρή ηλικία χωρία απαραίτητα να κατανοούν το περιεχόμενό του
  • Να απομνημονεύουν μεγάλο όγκο πληροφοριών σε σχέση με έναν τομέα που τους ενδιαφέρει
  • Να διαλύουν και να επανασυνθέτουν πολύπλοκες μηχανές, π.χ. ένα ραδιόφωνο
  • Να δουλεύουν με υπολογιστές
Όλα τα παραπάνω είναι μόνο κάποιες ειδικές ικανότητες που έχουν επιδείξει μερικά άτομα με Αυτισμό.

Τα παιδιά με Αυτισμό μπορεί να έχουν εξαιρετική επίδοση σε test που απαιτούν οπτικοχωρικές δεξιότητες αλλά να μην μπορούν να ανταποκριθούν σε test που απαιτούν λεκτικές δεξιότητες. Ένα μικρό ποσοστό παιδιών με Αυτισμό μπορεί να τα πάει καλά σε ένα test που απαιτεί λεκτικές δεξιότητες αν εμπεριέχεται και η μακρόχρονη μνήμη παρά η κατανόηση κειμένων (ειδικά οι αφηρημένες έννοιες π.χ. “ευτυχία” ή “ελευθερία”) και οι κοινωνικοί ρόλοι.

Μακρόχρονη μνήμη


Κάποια άτομα με Αυτισμό διαθέτουν πολύ καλή μακρόχρονη μνήμη. Μπορούν να συγκρατήσουν στην μνήμη τους για μεγάλο χρονικό διάστημα μεγάλο όγκο πληροφοριών (π.χ. τον κατάλογο των περιεχομένων μιας εγκυκλοπαίδειας)

Καλλιτεχνικά ταλέντα


Ένας μικρός αριθμός ατόμων με Αυτισμό έχει επιδείξει ιδιαίτερο ταλέντο στα καλλιτεχνικά (μουσική ή ζωγραφική). Ούτως ή άλλως η ζωγραφική είναι μια τέχνη, την οποία έχουν χρησιμοποιήσει πολλοί θεραπευτές σε άτομα με Αυτισμό με σκοπό την κοινωνική αλληλεπίδραση. Παράλληλα αποτελεί μια οδό θετικής ενίσχυσης για όλα τα παιδιά.

Υπολογιστικές ικανότητες


Στον τομέα αυτό συμπεριλαμβάνεται και η ημερολογιακή ικανότητα, που αναλύσαμε νωρίτερα. Εκτός, όμως, από αυτό κάποια άτομα με Αυτισμό μπορούν να επιλύσουν νοερά πολύπλοκες και μακροσκελείς μαθηματικές πράξεις σε απίστευτα γρήγορο χρόνο.

Μουσικές ικανότητες


Κάποια άτομα με Αυτισμό έχουν εξαιρετικές μουσικές ικανότητες καθώς είναι σε θέση να αναγνωρίσουν πολύ γρήγορα τον τόνο μιας μελωδίας. Έτσι, μπορούν πολλές φορές να μάθουν γρήγορα να παίζουν πολλά διαφορετικά μουσικά όργανα.