Πρόγραμμα It takes two to talk

it-takes-two-to-talk

Το “It takes two to talk” είναι ένα πολύ απλό πρόγραμμα εκπαίδευσης γονέων και φροντιστών παιδιών, που χρειάζονται μια παραπάνω βοήθεια για να αναπτύξουν το λόγο και την ομιλία τους. Ουσιαστικά, διδάσκουμε τους γονείς και τους φροντιστές του παιδιού, με καθυστέρηση λόγου /και ομιλίας διάφορες τεχνικές και στρατηγικές, που μπορούν να εφαρμόζουν σε καθημερινή βάση, σχεδόν κάθε φορά που αλληλεπιδρούν με το παιδί τους (π.χ. την ώρα του φαγητού, του μπάνιου, του ύπνου).

Το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί από Λογοθεραπευτές, οι οποίοι από νωρίς αντιλήφθηκαν ότι η παρέμβαση των γονιών στο σπίτι και στην καθημερινότητα του παιδιού είναι πολλές φορές πιο χρήσιμη και αποτελεσματική από την παρέμβαση ενός ειδικού.

Τρόπος διεξαγωγής:

– συμπλήρωση ερωτηματολογίου για κατάταξη του παιδιού σε στάδιο εκπαίδευσης (εξερευνητής, επικοινωνός, χρήστης πρώτων λέξεων, συνδυαστής λέξεων)

– εκπαίδευση γονέων και φροντιστών σε τεχνικές και στρατηγικές κατάλληλες για την ανάπτυξη του λόγου και της ομιλίας του ανάλογα με το στάδιο, στο οποίο βρίσκεται.

Στόχος:

Tο παιδί να αναπτύξει το λόγο και την ομιλία του φυσιολογικά και άνετα χωρίς άγχος και στρές στο περιβάλλον του σπιτιού ή της γειτονιάς του με την συνδρομή των γονιών του.