Lidcombe Program

lidcombe

Το Lidcombe Program αναπτύχθηκε στο προάστιο Lidcombe στο Σύδνεϋ της Αυστραλίας απο ερευνητές του Πανεπιστημίου του Σύδνεϋ και επαγγελματίες κλινικούς στη μονάδα Τραυλισμού του Bankstown Health Service στο Σύδνεϋ.

     Πρόκειται για μια συμπεριφοριστική θεραπεία και στοχεύει στις προβληματικές συμπεριφορές του τραυλισμού. Δημιουργήθηκε για παιδιά μικρότερα των 6 ετών αλλά κάποιες φορές εφαρμόζεται και σε παιδιά ηλικίας 7 – 12 ετών. Το Lidcombe Program δεν διεξάγεται από τον κλινικό (λογοθεραπευτή) αλλά από τους γονείς. Ο ρόλος του γονιού είναι να κάνει τη θεραπεία στο καθημερινό περιβάλλον του παιδιού και ο ρόλος του κλινικού (λογοθεραπευτή) είναι να εκπαιδεύσει το γονιό να κάνει τη θεραπεία. Ο κλινικός (λογοθεραπευτής) κάνει τη θεραπεία μόνο όταν πρέπει να δείξει στους γονείς πως να κάνουν τη θεραπεία μέσα στα πλαίσια της εκπαίδευσης. Βασίζεται στην λεκτική ενίσχυση της ομιλίας χωρίς τραυλικά επεισόδια αρχικά σε μια δομημένη δραστηριότητα και αργότερα σε μη δομημένη, στη γνωστοποίηση στο παιδί πότε η ομιλία του δεν είναι ομαλή και τέλος στο αίτημα αυτοδιόρθωσης της ομιλίας με τραυλικά επεισόδια.

Το κέντρο είναι πιστοποιημένο απο 20 Σεπτεμβρίου 2010 να εφαρμόζει το πρόγραμμα Lidcombe.

http://sydney.edu.au/health_sciences/asrc/clinic/parents/lidcombe.shtml