Αναπτυξιακά ορόσημα

child-development

Όταν μιλάμε για την ανάπτυξη του παιδιού αναφερόμαστε στην ικανότητά του να κάνει πιο σύνθετα πράγματα καθώς μεγαλώνει. Σε αυτή την περίπτωση κάνουμε λόγο για αναπτυξιακές δεξιότητες, όπως:

  • αδρή κινητικότητα: χρησιμοποιεί μεγάλες μυϊκές ομάδες για να κάτσει, να σταθεί, να περπατήσει, να τρέξει, να κρατήσει την ισορροπία του και να αλλάξει θέσεις.
  • λεπτή κινητικότητα: χρησιμοποιεί τα χέρια του για να φάει, να ζωγραφίσει, να ντυθεί, να παίξει, να γράψει κ.α.
  • γλώσσα: μιλάει, χρησιμοποιεί τη γλώσσα του σώματος και χειρονομίες, επικοινωνεί και κατανοεί αυτά που του λένε οι άλλοι.
  • γνωστικός τομέας: μνήμη, μάθηση, κατανόηση, επίλυση προβλημάτων, αιτιολόγηση.
  • κοινωνικότητα: αλληλεπιδρά με άλλα άτομα, δημιουργεί σχέσεις με την οικογένεια, με φίλους, και με δασκάλους, συνεργάζεται και ανταποκρίνεται στα συναισθήματα των άλλων.

Τι είναι τα αναπτυξιακά ορόσημα;

Τα αναπτυξιακά ορόσημα είναι ένα σύνολο λειτουργικών δεξιοτήτων, τις οποίες μπορούν να εκτελέσουν τα παιδιά που ανήκουν σε μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα. Ο Παιδίατρος χρησιμοποιεί τα αναπτυξιακά ορόσημα για να ελέγξει την ανάπτυξη του παιδιού. Παρόλο που τα ορόσημα έχουν μια συγκεκριμένη ηλικιακή κατηγορία, η πραγματική ηλικία κατά την οποία κάποιο παιδί μπορεί φυσιολογικά να αναπτύξει αυτές τις δεξιότητες ενδέχεται να ποικίλει. Κάθε παιδί είναι μοναδικό!!!