Διαδικασία παραγωγής φωνής

voice-production

Στο βίντεο αυτό βλέπουμε αναλυτικά τον τρόπο με τον οποίο παράγεται η φωνή μας.