Πώς είναι ένας Δυσλεκτικός ενήλικας;

dyslexic-adult

Η Δυσλεξία είναι μια διαταραχή με την οποία γεννιέται το άτομο και με αυτήν πεθαίνει. Πώς είναι λοιπόν ένας Δυσλεκτικός ενήλικας;

Καθόλη τη διάρκεια της παιδικής του ηλικίας μπορεί να παρακολουθήσει ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των δυσκολιών ανάγνωσης, γραφής ή μαθηματικής σκέψης. Οι διαταραχές αυτές θα αποκατασταθούν ως ένα βαθμό. Η Δυσλεξία όμως ως σύνδρομο φέρει και άλλα συμπτώματα, τα οποία θα εξακολουθήσουν να υφίστανται και στην ενήλικη ζωή του ατόμου.

Τα άτομα με Δυσλεξία μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις τόσο της επαγγελματικής όσο και της κοινωνικής τους ζωής. Μπορούν να επιλέξουν το επάγγελμα, που τους ταιριάζει και τους εκφράζει και να το εξασκήσουν με επιτυχία. Είναι σε θέση να συνάψουν υγιείς φιλικές και προσωπικές σχέσεις. Ωστόσο, υπάρχουν κάποια σημεία, στα οποία τα Δυσλεκτικά άτομα δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν ακόμη και στην ενήλικη ζωή τους. Πιο συγκεκριμένα, ένας Δυσλεκτικός ενήλικας ενδέχεται να:

 • αδυνατεί να συγκεντρωθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα σε μία δραστηριότητα και εμφανίζει διάσπαση προσοχής
 • παρουσιάζει εύκολη κόπωση και δυσκολεύεται να εκτελέσει νοερά μαθηματικές πράξεις
 • πραγματοποιεί ορθογραφικά λάθη, όταν υποχρεούται να γράψει κάτι υπό πίεση ή όταν βρίσκεται σε περιβάλλον με θόρυβο
 • δεν μπορεί να οργανώσει την σκέψη του, όταν βρίσκεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης ή άγχους
 • δυσκολεύεται, όταν καλείται να εκτελέσει μια σύνθετη οδηγία
 • συγχέει ημερομηνίες, χρονολογίες, διευθύνσεις ή τηλεφωνικούς αριθμούς
 • παρουσιάζει ελλιπή χωρικό προσανατολισμό
 • μπερδέυει τη σειρά των αριθμών σε ένα λογαριασμό
 • διαβάζει αργά και με δυσκολία
 • δεν μπορεί να συγκρατήσει πληροφορίες που του δίνονται
 • μεταφέρει λανθασμένα τα μηνύματα που του δίνονται ή τα ξεχνά τελειώς

πηγή:www.ne-dyslexia.com