Νέα έρευνα για την A.L.S.

research

Σύμφωνα με έρευνα για την A.L.S. που δημοσιεύτηκε στις 31 Οκτωβρίου 2012 στο Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry, μια πρωτεϊνη στο αίμα μπορεί να χρησιμεύσει ως βιοδείκτης και να βοηθήσει τους ερευνητές όχι μόνο να προβλέψουν την πρόγνωση της νόσου αλλά ενδεχομένως και να μπορούν με μεγαλύτερη σιγουριά να πουν αν ένας ασθενής θα ανταποκριθεί γρήγορα και με επιτυχία στη θεραπεία ή όχι.  

Η μελέτη αυτή έδειξε οτι όταν τα επίπεδα συγκέντρωσης της πρωτεϊνης pNF-H στο αίμα είναι υψηλά, τότε οι ασθενείς παρουσιάζουν πιο γρήγορη εξασθένηση. Ακόμη υψηλότερα επίπεδα συγκέντρωσης της πρωτεϊνης pNF-H στο αίμα συσχετίστηκαν με υψηλότερο κίνδυνο θανάτου τους επόμενους 12 μήνες.

Ο βιοδείκτης είναι ένα στοιχείο ή χαρακτηριστικό που μπορεί να αλλάξει την κατάσταση της νόσου. Για παράδειγμα, τα επίπεδα χοληστερόλης στο αίμα είναι ένας βιοδείκτης για το ενδεχόμενο καρδιακής νόσου.

Στη έρευνα για την A.L.S. οι ερευνητές μέτρησαν τα επίπεδα συγκέντρωσης της πρωτεϊνης pNF-H στο αίμα και στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό (CSF) ασθενών με A.L.S. για ένα χρόνο. Βρήκαν, λοιπόν, οτι οι ασθενείς που ξεκίνησαν με υψηλά επίπεδα πρωτεϊνης pNF-H στο αίμα ή στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό είχαν την τάση να επιδεινώνονται πιο γρήγορα σε σχέση με αυτούς που διέθεταν χαμηλότερα επίπεδα αυτής της πρωτεϊνης. Επίσης, οι ασθενείς που παρουσίαζαν τα μέγιστα επίπεδα συγκέντρωσης της πρωτεϊνης pNF-H στο αίμα ή στο εγκαφολονωτιαίο υγρο είχαν περισσότερες πιθανότητες να καταλήξουν ακόμη και μέσα στο χρονικό διάστημα ενός έτους, κατά το οποίο διεξαγόταν η έρευνα.