Συχνές ερωτήσεις

faqs
 • Τι είναι η Δυσλεξία;

Η Δυσλεξία είναι μια ειδική μαθησιακή δυσκολία, η οποία εστιάζεται στα γράμματα ή στους αριθμούς ή και στα δύο. Η Δυσλεξία εκτιμάται οτι εμφανίζεται περίπου στο 4% – 8% του πληθυσμού. Πρόκειται για μια μόνιμη δυσλειτουργία, η οποία χρειάζεται διαρκή ενίσχυση σε όλη τη σχολική ζωή του ατόμου. Συνήθως, όμως, τα δυσλεκτικά άτομα εμφανίζουν ιδιαίτερη κλίση στα καλλιτεχνικά, στην φυσική αγωγή και στις κοινωνικές επαφές.

 • Τι προκαλεί τη Δυσλεξία;

Η αιτία που προκαλεί τη Δυσλεξία δεν έχει αποσαφηνιστεί πλήρως. Σίγουρα, όμως, προκαλεί μια δια βίου νευρολογική διαταραχή στον εγκέφαλο. Οι ανωμαλίες αυτές προκαλούν δυσκολίες στην εκμάθηση των γραμμάτων και των αριθμών, οι οποίες μπορεί να ποικίλουν στο βαθμό σοβαρότητας.

 • Ποια είναι τα συμπτώματα της Δυσλεξίας;

Τα δυσλεκτικά παιδιά έχουν φωνολογικές δυσκολίες, δηλαδή δεν μπορούν εύκολα να κατακερματίσουν μια λέξη στους φθόγγους ή τους ήχους, που τη συνθέτουν. Αυτό σημαίνει οτι θα έχουν και δυσκολίες στην ανάγνωση, στη γραφή και στο συλλαβισμό των λέξεων. Η πλειονότητα των δυσλεκτικών παιδιών εμφανίζει δυσκολίες με το γραπτό κείμενο, τη μαθηματική σκέψη και τη λογική και χρονική ακολουθία.

 • Σε ποια ηλικία η Δυσλεξία είναι πράγματι πρόβλημα;

Συνήθως, η Δυσλεξία γίνεται παρατηρητή και δημιουργεί τα μεγαλύτερα προβλήματα κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής του ατόμου, όταν αυτό καλείται να μάθει να διαβάζει και να διακρίνει μαθηματικά σύμβολα.

 • Σε ποια κατηγορία νοητικού δυναμικού παιδιών συνήθως εμφανίζεται η Δυσλεξία;

Η Δυσλεξία μπορεί να εμφανιστεί σε παιδιά με όλες τις δυνατότητες και τα δυλεκτικά άτομα είναι συνήθως φυσιολογικής ή και υψηλής νοημοσύνης. Εμφανίζεται σε όλες τις κοινωνικο – οικονομικές τάξεις και σε όλες τις περιοχές της γης. Αν, όμως, δεν βοηθηθεί το δυσλεκτικό άτομο εγκαίρως, τότε ενδέχεται να εμφανίζει χαμηλή αυτοεκτίμηση.  

 • Μπορεί η Δυσλεξία να θεραπευτεί;

Οι δυσκολίες του κάθε Δυσλεκτικού ατόμου είναι διαφορετικές και ποικίλλουν απο ελαφρά μέχρι σοβαρή δυσκολία στην μαθησιακή διαδικασία. Δεν υπάρχει ολοκληρωτική θεραπεία αλλά οι συνέπειες της Δυσλεξίας μπορούν να εξαλειφθούν απο ειδικούς στις μαθησιακές δυσκολίες, στις αλληλουχίες και με ειδικές τεχνικές για αύξηση της αυτοεκτίμησης. Οι νευρολογικές ανωμαλίες κάποιες φορές δίνουν στα δυσλεκτικά άτομα κάποιες οπτικές, σωματοκινητικές και πλευρικής σκέψης ικανότητες που τους επιτρέπουν να καταξιώνονται σε συγκεκριμένους τομείς και επαγγέλματα.  

 • Πόσο συχνά εμφανίζεται η Δυσλεξία;

Η Δυσλεξία υπολογίζεται οτι επηρεάζει περίπου 4% – 8% του πληθυσμού.

 • Εμφανίζεται πιο συχνά στα αγόρια;

Χοντρικά, η Δυσλεξία εμφανίζεται εξίσου στα αγόρια και στα κορίτσια.

 • Η Δυσλεξία επηρεάζει την αυτοεκτίμηση του ατόμου;

Κατά τη διάρκεια της σχολικής ζωής δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στις μαθησιακές δεξιότητες. Ως εκ τούτου τα δυσλεκτικά άτομα βιώνουν συχνά αποτυχίες λόγω των δυσκολιών τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, να μειώνεται η αυτοεκτίμησή τους και να νοιώθουν λιγότερο ευφιή σε σχέση με τους συμμαθητές τους. Γι’ αυτό το λόγο είναι σημαντικό να δίνονται τόσα βραβεία, αυτοκόλλητα, έπαινοι όσα δίνονται και στα υπόλοιπα παιδιά. Για να μπορέσει ένα δυσλεκτικό παιδί να ολοκληρώσει μια γραπτή άσκηση μέσα στην τάξη χρειάζεται να καταβάλει την διπλάσια προσπάθεια σε σχέση με ένα συμμαθητή του που δεν είναι δυσλεκτικός. Είναι επίσης σημαντικό να εντάξουν οι γονείς το δυσλεκτικό παιδί σε δραστηριότητες καλλιτεχνικές ή αθλητικές ή τεχνικές στις οποίες θα τα πηγαίνει καλά και έτσι θα εισπράτει επεισόδια επιτυχίας σε εβδομαδιαία βάση και θα αυξάνεται η αυτοεκτίμησή του.

 •  Ένα δυσλεκτικό παιδί έχει περιορισμένες δυνατότητες επαγγελματικής καταξίωσης;

Αν δοθεί στο παιδί η κατάλληλη μαθησιακή βοήθεια έγκαιρα, τότε το πιο πιθανό είναι να μπορέσει να παρακολουθήσει οποιοδήποτε πανεπιστήμιο και να καταξιωθεί στον επαγγελματικό τομέα, που τον ενδιαφέρει. Πολλοί δυσλεκτικοί επιτυγχάνουν σε τομείς δημιουργικότητας, σωματοκινητικού συντονισμού και σε επαγγέλματα που απαιτούν ικανότητες ενσυναίσθησης.

 • Πως ένας γονιός μπορεί να βοηθήσει το δυσλεκτικό του παιδί;

Το πιο σημαντικό που μπορείτε να κάνετε για το παιδί σας είναι να του αυξήσετε την αυτοεκτίμηση και την αυτοπεποίθησή του.

1. Σιγουρευτείτε οτι το παιδί αγαπά τον εαυτό του και οτι το αγαπούν και οι άλλοι και οτι αυτή η αγάπη δεν συνδέεται με την σχολική του επίδοση.

2. Γνωστοποιήστε στο παιδί οτι οι αποτυχίες που βιώνει δεν είναι δική του ευθύνη.

3. Να είστε ενθαρρυντικοί απέναντι στο παιδί και να του αναθέτετε δραστηριότητες στις οποίες μπορεί να ανταπεξέλθει με επιτυχία.

4. Να επιβραβεύετε το παιδί για την προσπάθειά του και θυμηθείτε πόσο μεγάλη προσπάθεια καταβάλει για να ολοκληρώσει την γραφή ή την ανάγνωση ή τις ασκήσεις των μαθηματικών.

5. Οργανώστε τη μελέτη του και εντάξτε το σε ένα πρόγραμμα αποκατάστασης των μαθησιακών δυσκολιών.

6. Εντάξτε το σε δραστηριότητες απο τις οποίες θα αποκομίσει επιτυχίες και θετικά συναισθήματα.

 • Μήπως η Δυσλεξία είναι συνώνυμο της νοητικής καθυστέρησης;

Αυτό δεν ισχύει. Η Δυσλεξία είναι μια νευρολογική διαταραχή με την οποία γεννιούνται τα άτομα. Πιο συγκεκριμένα, κάποιες διαδρομές στον εγκέφαλο δεν λειτουργούν με τον συνήθη τρόπο και το γεγονός αυτό προκαλεί δυσκολίες στη μαθησιακή διαδικασία με αποτέλεσμα να εμφανίζονται φαινόμενα δυσαναγνωσίας, δυσορθογραφίας και δυσαριθμησίας. Ένα δυσλεκτικό άτομο πρέπει να αποκτήσει τη μάθηση με ένα εναλλακτικό τρόπο απ’οτι συνήθως.  Αυτός ο εναλλακτικός τρόπος αποκαλείται πολυαισθητηριακός και περιλαμβάνει και άλλες αισθήσεις (όραση, αφή, φυσική κίνηση) με σκοπό να μπορέσει το παιδί να μάθει τα γράμματα και τα σύμβολα.

 • Η 5χρονη κόρη μου μπερδεύει το “φ” με το “θ” και το “3” με το “ε”. Μπορείτε να την ελέγξετε αν έχει Δυσλεξία ή οχι;

Είναι σύνηθες φαινόμενο τα παιδάκια αυτής της ηλικίας να μπερδεύουν αυτά τα γράμματα και τα σύμβολα χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι ένδειξη Δυσλεξίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί ένα παιδί με εγκυρότητα και αξιοπιστία αν έχει Δυσλεξία ή οχι αν δεν έχει ολοκληρώσει την Α’ Δημοτικού.

 • Ο σύζυγός μου είναι δυσλεκτικός. Η 4χρονη κόρη μου θα εμφανίσει Δυσλεξία στο μέλλον;

Η Δυσλεξία μπορεί να είναι κληρονομική αλλά αυτό δεν είναι απαραίτητο οτι συμβαίνει πάντα. Υπάρχουν πολλοί δυσλεκτικοί γονείς τα παιδιά των οποίων δεν έχουν μαθησιακές δυσκολίες. Αν παρέχετε στην κόρη σας επαρκή μαθησιακά ερεθίσματα και της διαβάζετε βιβλία κάθε απόγευμα, τότε το πιο πιθανό είναι οτι θα μάθει να διαβάζει όπως όλα τα παιδάκια.