Οριοθέτηση & Μαθησιακές Δυσκολίες

frustrated-child

Μαθησιακές Δυσκολίες: Ένα παιδί, για να ενταχθεί ομαλά στο σχολικό περιβάλλον πρέπει να διαθέτει ανάλογη ηλικιακή κινητική, σωματική, κοινωνική και συναισθηματική ανάπτυξη και επαρκείς γλωσσικές και γνωστικές δεξιότητες.

Στην περίπτωση ενός μη οριοθετημένου παιδιού εστιάζουμε το ενδιαφέρον μας στην κοινωνική και συναισθηματική του ανάπτυξη.

Πιο συγκεκριμένα

Ένα μη οριοθετημένο παιδί δυσκολεύεται να ανταπεξέλθει με επάρκεια στις σχολικές απαιτήσεις όταν:

 • Δεν δουλεύει σαν μέλος μιας ομάδας ή και ανεξάρτητα
 • Δεν είναι ικανό να συγκεντρωθεί και να κάνει υπομονή καθώς μαθαίνει και να ζητήσει βοήθεια όταν τη χρειαστεί
 • Δεν είναι ευαίσθητο στις ανάγκες και στα συναισθήματα των άλλων και δεν δείχνει σεβασμό
 • Δεν περιμένει τη σειρά του και δεν μοιράζεται αντικείμενα
 • Δεν μπορεί να εκφράσει τα συναισθήματά του και να συμπεριφερθεί ανάλογα
 • Δεν αναπτύσσει μια κατανόηση για ό,τι είναι σωστό, ό,τι είναι λάθος και γιατί
 • Δεν φροντίζει και δεν ενδιαφέρεται για το περιβάλλον, την περιουσία και τους ζωντανούς οργανισμούς
 • Δεν κάθεται φρόνιμα και δεν ακούει προσεκτικά, όταν μαθαίνει

Όταν ένα παιδί εμφανίζει μία ή και περισσότερες από τις προαναφερθείσες συμπεριφορές, ενδέχεται να εμφανίσει μαθησιακές δυσκολίες γενικευμένες ή ειδικές σε συγκεκριμένες δεξιότητες (ανάγνωσης, γραφής, μαθηματικής σκέψης).

Οι γονείς μπορούν εύκολα να βοηθήσουν το παιδί τους να οριοθετηθεί στο καθημερινό του διάβασμα και γενικά στις απαιτήσεις της σχολικής του ζωής.

Μαθησιακές Δυσκολίες – Πιο συγκεκριμένα:

 • Να σέβονται το παιδί και τις επιθυμίες του για να είναι και το ίδιο σε θέση να σεβαστεί αυτούς και τα όριά τους
 • Να αποφεύγουν την αυστηρή κριτική, τις απειλές, τη λεκτική και σωματική βία
 • Να ανταμείβουν την πρόοδο του παιδιού και να το επαινούν για την προσπάθεια που καταβάλλει. Να αναγνωρίζουν τη βελτίωσή του και όχι μονάχα το τελικό αποτέλεσμα.
 • Να έχουν ρεαλιστικούς στόχους από το παιδί
 • Να φτιάχνουν ένα πρόγραμμα με εικόνες, όπου θα απεικονίζονται με διαφορετικό χρώμα και σχέδια οι ώρες του σχολείου και του διαβάσματος και με άλλο χρώμα και σχέδιο οι ελεύθερες ώρες.
 • Να εξασφαλίζουν στο παιδί ένα κατάλληλο περιβάλλον για τη μελέτη του, ήσυχο και μακριά από πράγματα που θα του διασπάσουν την προσοχή
 • Να δίνουν κίνητρο στο παιδί για μάθηση
 • Να γνωστοποιούν στο παιδί τόσο τις υποχρεώσεις όσο και τα δικαιώματά του
 • Να είναι συνεπείς σε αυτό που υπόσχονται όταν τηρείται το πρόγραμμα και σε αυτό που θα συμβεί όταν τα όρια ξεπερνώνται
 • Οι συνέπειες να εφαρμόζονται με την κατάλληλη λεκτική συμπεριφορά