Μπερδεύει το “3” με το “ε”.

dyslexia-diagnosis

Η 5χρονη κόρη μου μπερδεύει το “φ” με το “θ” και το “3” με το “ε”. Μπορείτε να την ελέγξετε αν έχει Δυσλεξία ή οχι;

Είναι σύνηθες φαινόμενο τα παιδάκια αυτής της ηλικίας να μπερδεύουν αυτά τα γράμματα και τα σύμβολα χωρίς απαραίτητα αυτό να είναι ένδειξη Δυσλεξίας. Σε κάθε περίπτωση, δεν είναι δυνατό να ελεγχθεί ένα παιδί με εγκυρότητα και αξιοπιστία αν έχει Δυσλεξία ή οχι αν δεν έχει ολοκληρώσει την Α’ Δημοτικού.