Θα έχει το παιδί μου Δυσλεξία;

adult-dyslexia

Η κόρη μου είναι 4 ετών. Εγώ και ο σύζυγός μου μάλλον έχουμε δυσλεξία. Σε ποια ηλικία πρέπει να αρχίσω να εξετάζω το ενδεχόμενο ότι μπορεί και η κόρη μου να έχει Δυσλεξία;

Σε περιπτώσεις βαριάς Δυσλεξίας κάποια συμπτώματα είναι φανερά ακόμη και από το χρόνο φοίτησης του παιδιού στο Νηπιαγωγείο. Βεβαίως αυτά τα συμπτώματα δεν αφορούν σε μαθησιακές δεξιότητες, δεδομένου ότι το παιδί δεν έχει λάβει ακόμη τέτοια εκπαίδευση. Έγκαιρη και σωστή αξιολόγηση μαθησιακών δυσκολιών / Δυσλεξίας γίνεται μετά το Πάσχα της Α’ Δημοτικού. Μέχρι τότε μπορεί ένα παιδάκι να παρουσιάζει διάφορα συμπτώματα, που ενδέχεται να μας υποψιάζουν για ύπαρξη Δυσλεξίας. Όμως διάγνωση μπορεί να γίνει μόνο μετά το Πάσχα της Α’ Δημοτικού.