Δεν μπορεί να φάει μετά από το εγκεφαλικό.

μυαλό-ανθρώπινο

Ο πατέρας μου είναι 65 ετών και πριν από 40 μέρες έπαθε εγκεφαλικό. Από τότε δεν μπορεί να μιλήσει και κάποιες φορές όταν τρώει βήχει πολύ έντονα και πνίγεται. Τι πρέπει να κάνω;

Ο πατέρας σας πιθανότατα παρουσιάζει μιας μορφής δυσαρθρία και δυσφαγία, ως απόρροια του εγκεφαλικού επεισοδίου που υπέστη. Αυτό που θα πρέπει να κάνετε είναι να επισκευτείτε το συντομότερο έναν Λογοθεραπευτή για να εκτιμήσει τα φυσικά χαρακτηριστικά, την λειτουργική κίνηση και τον συντονισμό των αρθρωτών του για ομιλία και την ικανότητά του για μάσηση και κατάποση στερεών, ημιστερεών και υγρών τροφών. Πιθανότατα να σας παραπέμψει και για επιπρόσθετες εργαστηριακές αξιολογήσεις. Η διαταραχή όμως της ικανότητας κατάποσης των τροφών είναι κάτι το οποίο πρέπει να αποκατασταθεί άμεσα με σκοπό να αποφευχθεί το ενδεχόμενο εισροφήσεων τροφών και πνευμονικών λοιμώξεων.