ΕΞΕΛΙΚΤΙΚΟΣ ΤΡΑΥΛΙΣΜΟΣ

TRAYLISMOS

Τραυλισμός ή διαταραχή της ροής της ομιλίας ορίζεται η δυσκολία παραγωγής εύρυθμης ομιλίας. Ως εύρυθμη ομιλία χαρακτηρίζεται η ομαλή μετάβαση μεταξύ των ήχων, των συλλαβών και των λέξεων ενώ ως δύσρυθμη η έλλειψη αυτής.

Αποτελεί μια διαταραχή επικοινωνίας κατά την οποία η ροή της ομιλίας διακόπτεται από επαναλήψεις, μπλοκαρίσματα, επιμηκύνσεις, παρεμβολές και επαναδιατυπώσεις.

Ως εξελικτικός τραυλισμός αναφέρεται η έναρξη της διαταραχής στην παιδική ηλικία. Η έναρξη των συμπτωμάτων εμφανίζεται στην πρώιμη παιδική ηλικία, δηλαδή στα παιδιά ηλικίας 2-5 ετών και η έναρξη στο 70% είναι σταδιακή. Το ποσοστό των παιδιών που αρχίζουν να τραυλίζουν είναι περίπου 5%, ενώ 1% εξ αυτών θα συνεχίσουν να τραυλίζουν και στην ενήλικη ζωή τους. Επομένως, πολλά από τα παιδιά θα καταφέρουν να ξεπεράσουν το εμπόδιο αυτό χωρίς θεραπευτική παρέμβαση. Όμως κάποια από αυτά θαχρειαστούν τη βοήθεια ενός εξειδικευμένου επιστήμονα.

Σύμφωνα με τα επιδημιολογικά δεδομένα, τα αγόρια έχουν περισσότερες πιθανότητες να εμφανίσουν τραυλισμό σε σχέση με τα κορίτσια (3:1), ενώ το 50% των παιδιών αυτών έχουν και κάποιο άλλο μέλος της οικογένειας με το ίδιο πρόβλημα. Επίσης, τα κορίτσια έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να σταματήσουν να τραυλίζουν χωρίς θεραπευτική παρέμβαση από ότι τα
αγόρια.

Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζονται συνοπτικά τα βασικά χαρακτηριστικά του εξελικτικού τραυλισμού:

  • Αποτελεί την πλειοψηφία των κλινικών περιπτώσεων
  • Η έναρξη της διαταραχής είναι σταδιακή
  • Δεν είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικού ή ψυχολογικού τραύματος
  • Έναρξη στην παιδική ηλικία με μέσο όρο έναρξης τα 4 έτη
  • Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν παρατηρούνται δυσρυθμίες στο
  • τραγούδι
  • Πολλά παιδιά που τραυλίζουν έχουν παράλληλα και προβλήματα
  • άρθρωσης

30' Προαξιολόγηση
Δωρεάν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.