Θεραπευτική αντιμετώπιση του τραυλισμού

TRAYLISMOS

Πριν την έναρξη της θεραπευτικής παρέμβασης για τον τραυλισμό είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθούν αeeρχικά συναντήσεις με τους εμπλεκόμενους επιστήμονες, οι οποίοι είναι κατάλληλα εκπαιδευμένοι με τη συγκεκριμένη διαταραχή. Οι δύο κλάδοι που ασχολούνται με τις διαταραχές της ροής της ομιλίας είναι της Λογοθεραπείας και της Ψυχολογίας.

Ο τραυλισμός αποτελεί μια πολυπαραγοντική διαταραχή και για αυτό το λόγο είναι απαραίτητη η συμβολή και των δύο ειδικοτήτων. Όσον αφορά στα παιδιά, σημαντικό ρόλο για τη διαμόρφωση του θεραπευτικού προγράμματος παίζει η συνειδητοποίηση του προβλήματος.

Η θεραπεία του τραυλισμού χωρίζεται σε δύο κατηγορίες, στην άμεση και στην έμμεση θεραπεία. Πώς όμως επιλέγουμε το κατάλληλο θεραπευτικό σχήμα;

Η άμεση θεραπεία ενδείκνυται σε περιπτώσεις που το παιδί είναι σε θέση να αναγνωρίσει ότι δυσκολεύεται να μιλήσει «κανονικά», όπως και οι ομήλικοί του. Το παιδί που έχει καταλάβει ότι αντιμετωπίζει δυσκολίες συνήθως ενοχλείται από αυτές. Υπάρχουν δύο κύριες άμεσες θεραπευτικές προσεγγίσεις, το stuttering modification και το fluency shaping. Οι συγκεκριμένες τεχνικές διενεργούνται αποκλειστικά από το λογοθεραπευτή.

Αντίθετα, η έμμεση θεραπεία δεν εστιάζει στην άμεση τροποποίηση των λεκτικών συμπεριφορών και οι γονείς είναι οι κύριοι διεκπεραιωτές με την καθοδήγηση του Λογοθεραπευτή. Η έμμεση προσέγγιση ενδείκνυται σε περιπτώσεις που το παιδί δείχνει να μην έχει καταλάβει τι κάνει λάθος. Στην περίπτωση όμως που βλέπουμε πως ο τραυλισμός εντείνεται, τότε στο θεραπευτικό σχήμα εντάσσονται και άμεσες τεχνικές.

30' Προαξιολόγηση
Δωρεάν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.