Τι είναι ο επίκτητος τραυλισμός

adults-tattering

Ο επίκτητος τραυλισμός είναι μια διαταραχή της ροής της ομιλίας έπειτα από βλάβη που έχει προκληθεί στον εγκέφαλο. Συνήθως εμφανίζεται έπειτα από κάποιον τραυματισμό ή από ασθένεια του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος (Κ.Ν.Σ), για παράδειγμα:

  • Αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια
  • Κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις
  • Ισχαιμικά επεισόδια
  • Όγκοι
  • Parkinson
  • Σκλήρυνση κατά πλάκας
  • Μηνιγγίτιδα
  • Παρενέργειες φαρμακευτικής αγωγής


Τα άτομα που παρουσιάζουν επίκτητο/νευρογενή τραυλισμό είχαν φυσιολογική ροή ομιλίας πριν τον τραυματισμό ή την εμφάνιση της ασθένειας και συνήθως απαντάται στον ενήλικο πληθυσμό. Πολλά από αυτά τα άτομα είε αδιαφορούν είτε δεν αντιλαμβάνονται τις δυσρυθμίες στην ομιλία τους και κάποια από αυτά μπορεί να εμφανίσουν μέχρι και κατάθλιψη εξαιτίας των δυσκολιών τους.

Η συμβολή του λογοθεραπευτή, σε συνεργασία με τον ψυχολόγο, είναι επιβεβλημένη. Ο λογοθεραπευτής είναι ο μόνος ειδικός που είναι σε θέση να δώσει τη σωστή κατεύθυνση για εύρυθμη ομιλία και ο ψυχολόγος είναι εκείνος που θα συμβάλει είτε στη συνειδητοποίηση του προβλήματος είτε στην αντιμετώπιση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων.

30' Προαξιολόγηση
Δωρεάν

Συμπληρώστε τα στοιχεία σας.