Άνοια ή όχι; Ποια  είναι τα συνήθη συμπτώματα της άνοιας;

Με τον όρο άνοια χαρακτηρίζεται μία κατάσταση κατά την οποία αναπτύσσονται συμπτώματα εξασθένησης γνωστικών και νοητικών λειτουργιών, όπως για παράδειγμα στη μνήμη, στο λόγο, στην αντίληψη ή στην κρίση. Τα συμπτώματα αυτά θα πρέπει να είναι αρκετά έντονα ώστε να επηρεάζουν την καθημερινότητα και την ικανότητα για ανεξάρτητη διαβίωση. Το κριτήριο αυτό είναι σημαντικό γιατί βοηθά στη διάκριση της άνοιας από άλλες καταστάσεις, όπως η φυσιολογική εξασθένηση των γνωστικών λειτουργιών με την πάροδο της ηλικίας και η ήπια γνωστική διαταραχή.

Γνωστικά συμπτώματα άνοιας:

 • Διαταραχή της μνήμης: δυσκολία του ατόμου να θυμηθεί γεγονότα του πρόσφατου παρελθόντος. Ο ασθενής αδυνατεί να ανακαλέσει στη μνήμη του γεγονότα που συνέβησαν πριν λίγες ημέρες, επαναλαμβάνει συχνά τις ίδιες ερωτήσεις και δυσκολεύεται να προσανατολιστεί στο χρόνο.
 • Διαταραχή του λόγου: το άτομο δυσκολεύεται στην εύρεση λέξεων, στην παραγωγή του λόγου καθώς και στην κατανόησή του.
 • Απραξία: είναι η αδυναμία εκτέλεσης μιας εκούσιας ενέργειας . η οποία απαιτεί το συντονισμό ενός ή περισσότερων μελών του σώματος. Για παράδειγμα, η αδυναμία στη χρήση ή η λανθασμένη χρήση μίας συσκευής.
 • Διαταραχή στην αντίληψη του χώρου: το άτομο τείνει να χάνεται εύκολα, ακόμα και σε γνωστά μέρη, ενώ αντιμετωπίζει δυσκολία στην ανάγνωση της ώρας σε ρολόι με δείκτες

Συμπτώματα στην συμπεριφορά και στην ψυχολογία:

 • Μεταβολή της προσωπικότητας: συνήθως παρατηρείται από τον περίγυρο του ατόμου και όχι από το ίδιο το άτομο.
 • Ανάρμοστη συμπεριφορά: το άτομο συμπεριφέρεται με προσβλητικό τρόπο και αδιαφορεί  για τις επιπτώσεις.
 • Άγχος και κατάθλιψη
 • Διαταραχές ύπνου: αναστροφή φυσιολογικού κύκλου ύπνου- εγρήγορης( ο ασθενής μένει ξύπνιος το βράδυ και κοιμάται την ημέρα), υπερυπνία ή διακοπτόμενος ύπνος.
 • Παραληρητικές ιδέες : ψευδή αντίληψη κάποιας απειλής
 • Ψευδαισθήσεις: οπτικές, ακουστικές, οσφρητικές

Κινητικά συμπτώματα:

 • Βραδύτητα στις κινήσεις
 • Μυϊκή δυσκαμψία
 • Διαταραχή βάδισης- αστάθεια
 • Τρόμος(τρέμουλο)

Απευθυνθείτε σε νευρολόγο!

Ο νευρολόγος είναι ο μόνος που μπορεί να διαγνώσει την άνοια. Εάν εμείς ή ένας δικός μας άνθρωπος παρουσιάζει κάποια από τα παραπάνω συμπτώματα κατ’ εξακολούθηση, θα πρέπει να επικοινωνήσει με έναν νευρολόγο.

Παραπομπές:

https://www.neyrologos.gr/anoia-symptomata/

https://nevrologos.gr/anoia/