Μεγαλώνω!!! Είναι λογικό να μην θυμάμαι ή μήπως έχω άνοια;

Δεν είναι λίγες οι φορές που ηλικιωμένα άτομα εκλαμβάνουν τα συμπτώματα μιας εξελισσόμενης άνοιας ως σημάδια φυσιολογικού γήρατος, με αποτέλεσμα να προσέρχονται στο νευρολογικό γραφείο με προχωρημένη νοητική έκπτωση. Από την άλλη μεριά, νεότερα άτομα εμφανίζουν συμπτώματα άνοιας, κυρίως σε περιόδους έντονης συναισθηματικής φόρτισης και απευθύνονται στο νευρολόγο με την ανησυχία μιας αρχόμενης νόσου Alzheimer.

Όσο πιο νωρίς, τόσο πιο καλά!

Η έγκαιρη εξέταση και ο καθορισμός της αιτίας της άνοιας είναι σημαντικά για τους εξής λόγους:

 • Σε περίπτωση αναστρέψιμης μορφής άνοιας τα θεραπευτικά αποτελέσματα είναι καλύτερα αν η θεραπεία ξεκινήσει νωρίς.
 • Σε πολλές περιπτώσεις μη αναστρέψιμων μορφών άνοιας οι θεραπευτικές παρεμβάσεις οδηγούν σε καλύτερα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα αν ξεκινήσουν εγκαίρως.
 • Η οικογένεια έχει περισσότερο χρόνο να προετοιμαστεί και να προγραμματίσει τη φροντίδα του πάσχοντος μέλους της.

Ποια είναι η διαδικασία της διάγνωσης; Τι εξετάσεις θα χρειαστεί να κάνω;

Η διαδικασία της διάγνωσης χωρίζεται σε τρία βήματα:

 1. Να γίνει έλεγχος αν όντως μιλάμε για γνωστική έκπτωση σε βαθμό άνοιας ή αν πρόκειται για μία ήπια γνωστική διαταραχή.
 2. Να ελεγχθεί και να αποκλειστεί η ύπαρξη αναστρέψιμων αιτιών που μιμούνται την συμπτωματολογία της άνοιας.
 3. Εάν αποκλειστούν οι δύο παραπάνω περιπτώσεις θα πρέπει να προσδιοριστεί ο τύπος της μη αναστρέψιμης άνοιας.

Η τυπική διαγνωστική προσέγγιση περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Λεπτομερές ιστορικό και κλινική εξέταση: αξιολογείται το είδος των συμπτωμάτων, η βαρύτητα και η χρονική εξέλιξή τους.
  Στην διαδικασία αυτή σημαντικό ρόλο έχει και η οικογένεια του πάσχοντος ατόμου.
 2. Εξετάσεις αίματος
 3. Απεικονιστικές εξετάσεις

Παραπομπές: https://www.neyrologos.gr/anoia-diagnwsh-test/