Η «ομπρέλα» της άνοιας. Ποιες είναι οι μορφές της άνοιας;

Οι πιο γνωστές μορφές άνοιας είναι οι εξής:

  • Το Alzheimer είναι ο πιο κοινός τύπος άνοιας με ποσοστό 60% των περιπτώσεων και ηλικία εμφάνισης κυρίως μετά τα 65 έτη. Βασικό σύμπτωμα είναι η δυσκολία στην ανάκληση πρόσφατων γεγονότων. Στην πορεία της νόσου παρατηρούνται εκπτώσεις και σε άλλες γνωστικές λειτουργίες , με αποτέλεσμα να παρουσιάζεται δυσκολία στον προσανατολισμό, στο λόγο, στην κρίση και την αντίληψη. Οι περιπτώσεις εμφάνισης της νόσου σε νεότερη ηλικία δεν είναι συχνές, παρόλα αυτά στις λίγες αυτές περιστάσεις ο γενετικός παράγοντας είναι πολύ ισχυρός.
  • Η αγγειακή άνοια: αποτελεί περίπου το 20% των περιπτώσεων άνοιας και συνδέεται με εγκεφαλικά επεισόδια ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την ροή του αίματος στον εγκέφαλο. Ο διαβήτης, η υψηλή αρτηριακή πίεση και η υψηλή χοληστερόλη αποτελούν επίσης παράγοντες κινδύνου.

Η κλινική εικόνα της αγγειακής άνοιας διαφέρει ανάλογα με την εντόπιση και την έκταση της αγγειακής βλάβης. Εκδηλώνεται με ένα ευρύτατο φάσμα συμπτωμάτων που δεν μπορεί εύκολα να κατηγοριοποιηθεί. Η ασθένεια εξελίσσεται σταδιακά, πράγμα το οποίο σημαίνει ότι τα συμπτώματα μπορεί ξαφνικά να επιδεινωθούν αν το άτομο πάθει περισσότερα εγκεφαλικά επεισόδια ή μικροεγκεφαλικά.

  • Η άνοια σωματιδίων Lewy: αποτελεί περίπου το 10% των περιπτώσεων άνοιας. Εκτός από τα τυπικά συμπτώματα της άνοιας όπως η απώλεια μνήμης, οι άνθρωποι με αυτή τη μορφή άνοιας έχουν δυσκολία στην κίνηση ή στην ισορροπία(τρέμουλο, βραδύτητα, αστάθεια όπως στη νόσο Parkinson). Πολλοί άνθρωποι βιώνουν αλλαγές στην πνευματική διαύγεια που περιλαμβάνουν την υπνηλία κατά τη διάρκεια της ημέρας και τη σύγχυση. Μπορεί επίσης να δυσκολεύονται να κοιμηθούν το βράδυ ή να έχουν οπτικές παραισθήσεις (να βλέπουν ανθρώπους, αντικείμενα   που δεν υπάρχουν στην πραγματικότητα).
  • Η νόσος Parkinson είναι η πιο συχνή νευροεκφυλιστική κινητική διαταραχή. Κύρια συμπτώματα είναι το τρέμουλο, η μυϊκή δυσκαμψία και η αστάθεια. Άλλα μη-κινητικά συμπτώματα είναι οι διαταραχές ύπνου, η κατάθλιψη, ο πόνος κ.α . Η άνοια της νόσου Parkinson εμφανίζεται συνήθως αρκετά χρόνια μετά την έναρξη των κινητικών συμπτωμάτων και κυρίως σε άτομα άνω των 70 ετών. Στην άνοια αυτή παρατηρείται βραδύτητα στη σκέψη, δυσκολία στη συγκέντρωση και τη λήψη αποφάσεων. Ενώ σε ποσοστό 20-40% των περιπτώσεων παρουσιάζονται προβλήματα στη μνήμη και στον προσανατολισμό.
  • Η μετωποκροταφική άνοια: αποτελεί περίπου το 5% των ανοιών. Προσβάλλει νεότερες ηλικίες , συνήθως μεταξύ 55-60 ετών. Αυτός ο τύπος άνοιας συχνά οδηγεί σε αλλαγές στην προσωπικότητα και στη συμπεριφορά εξαιτίας του τμήματος του εγκεφάλου που επηρεάζεται. Οι άνθρωποι με αυτή την νόσο μπορεί να φέρουν τον εαυτό τους σε δύσκολη θέση ή να συμπεριφέρονται ακατάλληλα. Μπορεί επίσης να υπάρχουν προβλήματα σε γλωσσικές δεξιότητες όπως η ομιλία ή η κατανόηση.
  • Η Νόσος Huntington είναι μία σχετικά σπάνια κληρονομική νευροεκφυλιστική νόσος. Συνήθως εμφανίζεται κοντά στα 40 έτη. Το άτομο παρουσιάζει γρήγορη επιδείνωση στις κινήσεις καθώς και συμπεριφορικές- ψυχιατρικές διαταραχές. Με την πάροδο των ετών επηρεάζονται σημαντικά και οι γνωστικές λειτουργίες.

Παραπομπές:

https://www.neyrologos.gr/anoia-mi-anastrepsimes-morfes/
https://www.therapia.gr/anoia-morfes-symptomata-therapia-prolipsi/
https://www.mougias.gr