Πως η ψυχική υγεία επηρεάζει τη φωνή, την ομιλία και την κατάποση;

Σήμερα είναι η παγκόσμια ημέρα ψυχικής υγείας και ενώ όλοι ακούγοντας «ψυχική υγεία» σκεφτόμαστε μόνο ψυχικές διαταραχές όπως η κατάθλιψη, η διπολική διαταραχή, η ανορεξία και άλλες δεν σκεφτόμαστε πως πολλές από αυτές, αν όχι όλες, επηρεάζουν το σύστημα της φωνής, της κατάποσης και της ομιλίας.

Πώς μπορεί όμως μια διαταραχή της ψυχικής υγείας να επηρεάσει ένα από αυτά τα συστήματα;

Οι συναισθηματικές διαταραχές μπορεί να προκαλέσουν έντονο άγχος με αποτέλεσμα ο ασθενής να εμφανίσει διαταραχές της ροής του λόγου όπως είναι ο τραυλισμός. Ο επίκτητος τραυλισμός είναι κατά βάση μια διαταραχή που έχει απότομη έναρξη, μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία και είναι αποτέλεσμα ψυχολογικού τραύματος.

Μια συναισθηματική διαταραχή μπορεί να προκαλέσει διαταραχές στη φώνηση. Οι ψυχογενείς διαταραχές φωνής είναι αποτέλεσμα άγχους ή ηβηφωνίας όπου ο ασθενής χρησιμοποιεί μια πολύ ψιλή φωνή, χωρίς να υπάρχει οργανική αιτία που συμβαίνει αυτό.

Μία ακόμα κατηγορία που επηρεάζεται από ψυχογενή αίτια είναι η σίτιση και η κατάποση. Οι ασθενείς αυτοί, χωρίς να υπάρχει καμία οργανική πάθηση εμφανίζουν δυσκολίες στη σίτιση όπως είναι η φαγοφοβία και η ανορεξία ή/και η βουλιμία. Η διάγνωση της ψυχογενούς δυσφαγίας βασίζεται συνήθως στο γεγονός ότι η κατάποση σιέλου είναι φυσιολογική παρόλο που το άτομο ισχυρίζεται ότι δεν μπορεί να καταπιεί. Οι εξετάσεις κατάποσης συνεισφέρουν στο να πιστοποιηθεί η ύπαρξη ψυχογενούς δυσφαγίας.

Κρίνοντας από τα παραπάνω, γίνεται κατανοητό πως η συμβολή της επιστήμης της Λογοθεραπείας και της Ψυχολογίας/Ψυχιατρικής είναι κομβικής σημασίας για τον ασθενή και η συνεργασία των δύο αυτών επιστημών είναι απαραίτητη ώστε να υπάρξει άμεση αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων δυσκολιών εμφανίζει ο εκάστοτε ασθενής.