Ημέρα: 12 Οκτωβρίου 2022

Ας μάθουμε λίγα λόγια για το σύνδρομο Down

Τι είναι το σύνδρομο Down; Το σύνδρομο Down ή αλλιώς Τρισωμία 21 ή Τρισωμία G είναι μια  χρωμοσωμική ανωμαλία , κατά την οποία τα άτομα φέρουν 47 χρωμοσώματα,  αντί για τον φυσιολογικό αριθμό 46, και το υπεράριθμο χρωμόσωμα είναι το χρωμόσωμα 21. Πόσο συχνό είναι να γεννηθεί ένα παιδί με σύνδρομο Down; Η επίπτωση του …