Τι είναι η νοητική υστέρηση και ποιες είναι οι μορφές της;

Τι είναι η νοητική υστέρηση και πως γίνεται η διάγνωσή της;

Η νοητική υστέρηση είναι μια γενικευμένη  νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σημαντική έκπτωση της νοητικής λειτουργίας καθώς και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς.

Η νοητική λειτουργία – ονομάζεται επίσης νοημοσύνη – αναφέρεται στη γενική ψυχική ικανότητα, όπως η μάθηση, η συλλογιστική, η επίλυση προβλημάτων κ.α. Ένας τρόπος μέτρησης της νοητικής λειτουργίας είναι το τεστ IQ ή τεστ νοημοσύνης.

Η προσαρμοστική συμπεριφορά είναι η συλλογή εννοιολογικών, κοινωνικών και πρακτικών δεξιοτήτων που μαθαίνονται και εκτελούνται από τους ανθρώπους στην καθημερινή τους ζωή. Παραδείγματα προσαρμοστικής συμπεριφοράς αποτελούν η ομιλία, η γραφή και ανάγνωση, η χρήση χρημάτων, τηλεφώνου, η μετακίνηση σε μέσα μεταφοράς κ.α.

Η διάγνωση ενός ατόμου με νοητική υστέρηση γίνεται όταν το άτομο έχει IQ από 70 και κάτω σε σταθμισμένα τεστ νοημοσύνης, όπως επίσης ελλείψεις σε δύο ή περισσότερες προσαρμοστικές συμπεριφορές που επηρεάζουν την καθημερινή ζωή.

Ποιες είναι οι μορφές της νοητικής υστέρησης;

Ανάλογα με την βαρύτητά της, η νοητική υστέρηση ταξινομείται σε 4 κατηγορίες:

  • Ήπια Νοητική Υστέρηση (με δείκτη νοημοσύνης από 50-55 έως 70),
  • Μέτρια Νοητική Υστέρηση (με δείκτη νοημοσύνης από 35-40 έως 50-55)
  • Σοβαρή Νοητική Υστέρηση (με δείκτη νοημοσύνης από 20-25 έως 35-40) και
  • Βαριά Νοητική Υστέρηση (με δείκτη νοημοσύνης κάτω από 20-25).

Σε τι συχνότητα εντοπίζεται η νοητική υστέρηση στο γενικό πληθυσμό;

Η νοητική αναπηρία επηρεάζει περίπου το 2-3% του γενικού πληθυσμού. Το 75–90% των προσβεβλημένων ατόμων έχουν ήπια νοητική αναπηρία. Τέλος, υπάρχει ελαφρώς μεγαλύτερη συχνότητα στα αγόρια.

Παραπομπές:

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9D%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE_%CE%B1 %CE%BD%CE%B1%CF%80%CE%B7%CF%81%CE%AF%CE%B1

https://psychopedia.gr/h-noitiki-ysterisi-charaktiristika-sybtomata-paremvasi/