Τι μπορεί να κάνει ένα παιδί σύμφωνα με τη μορφή νοητικής υστέρησης που έχει;

  • Ο δείκτης νοημοσύνης ατόμων με ελαφριά νοητική υστέρηση κυμαίνεται από 50-55 εώς και 70 μονάδες. Η διάγνωση γίνεται κυρίως κατά τη σχολική ηλικία. Η πιο συνήθης ομάδα είναι αυτή των ατόμων με ελαφριά νοητική υστέρηση όπου αποτελεί το 85% των περιπτώσεων. Οι μαθητές αυτοί κατανοούν τα περισσότερα μαθήματα του δημοτικού και συνήθως μπορεί να αποκτήσουν γνώσεις μέχρι την Δ’ τάξη του Δημοτικού. Είναι σε θέση να ζήσουν αυτόνομοι. Μπορεί να χρειαστούν βοήθεια ή καθοδήγηση κάτω από συνθήκες πίεσης όπως στις απαιτήσεις γάμου και ανατροφής παιδιών.
  • Ο δείκτης νοημοσύνης ατόμων με μέτρια νοητική υστέρηση τα άτομα κυμαίνεται από 35- 40 έως 50 μονάδες. Η διάγνωση γίνεται από τη βρεφική και προσχολική ηλικία. Τα άτομα αυτά παρουσιάζουν φτωχό λεξιλόγιο, προβλήματα άρθρωσης, προβλήματα στη γραμματικό-συντακτική δομή. Τα άτομα αυτά καταφέρνουν να αποκτήσουν τις στοιχειώδεις σχολικές δεξιότητες όπως ανάγνωση, γραφή μικρών προτάσεων , απλές αριθμητικές πράξεις και δυσκολεύονται να αφομοιώσουν γνώσεις πέρα από τη Β’ τάξη Δημοτικού. Τα άτομα αυτά μπορούν να γίνουν έως κάποιο βαθμό κοινωνικά υπεύθυνα και αυτόνομα, δηλαδή να τρώνε, να ντύνονται μόνα τους, να συνεργάζονται και να σέβονται τους άλλους. Είναι σε θέση να διεκπεραιώσουν οργανωμένες δραστηριότητες, ωστόσο χρειάζονται σταθερή επίβλεψη και η αυτόνομη διαβίωση είναι συνήθως σπάνια.
  • Ο δείκτης νοημοσύνης ατόμων με σοβαρή νοητική υστέρηση κυμαίνεται από 20-25 με 35-40. Η κινητική τους ανάπτυξη είναι μειωμένη, ο λόγος τους φτωχός και παρουσιάζουν προβλήματα άρθρωσης. Τα άτομα αυτά μπορεί να διεκπεραιώσουν καθημερινές ρουτίνες υπό συνεχή επίβλεψη και καθοδήγηση. Υπάρχει ανάγκη εκπαίδευσης σε τομείς αυτοεξυπηρέτησης και επικοινωνίας. Παιδιά με βαριά νοητική υστέρηση έχουν μάθει πάνω από 100 λέξεις που τους βοήθησαν στην καθημερινή επικοινωνία τους.
  • Τα άτομα με βαριά νοητική υστέρηση παρουσιάζουν δείκτη νοημοσύνης χαμηλότερο από 25. Στα άτομα αυτά η εκπαίδευση επικεντρώνεται στην αυτοεξυπηρέτηση και στις κοινωνικές δεξιότητες, έτσι ώστε να έχουν πιο ποιοτική διαβίωση.

Παραπομπές:

https://psychagogein.gr/%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%BF%CE%B8%CE%B5%CF%81%CE%B1%CF%8
0%CE%B5%CE%AF%CE%B1/%CE%BD%CE%BF%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AE-
%CF%85%CF%83%CF%84%CE%AD%CF%81%CE%B7%CF%83%CE%B7-%CF%84%CE%B9-
%CE%B5%CE%AF%CE%BD%CE%B1%CE%B9-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-
%CF%80%CE%BF%CE%B9%CE%B1-%CF%84%CE%B1-%CF%87/