Αφασία

Αφασία

Αφασία

 Αφασία είναι ένας όρος, ο οποίος προκαλεί αρκετά μεγάλη σύγχιση στα άτομα που το ακούν. Πολλές φορές χρησιμοποιώντας τη φράση «αυτός/η είναι σε αφασία» στο μυαλό μας σχηματίζεται η εικόνα ενος ατόμου, που βρίσκεται σε κόμμα και δεν μπορεί να αντιδράσει σε κανένα ερέθισμα. Η πραγματικότητα είναι οτι η αφασία είναι μια διαταραχή της επικοινωνίας, η οποία προκαλείται απο εγκεφαλική βλάβη.

     Η αφασία είναι αποτέλεσμα εγκεφαλικής βλάβης λόγω:

 • Εγκεφαλικού επεισοδίου
 • Εγκεφαλικής αιμορραγίας
 • Εγκεφαλικού έμφρακτου
 • Τραύματος στον εγκέφαλο
 • Όγκου στον εγκέφαλο

     Το κέντρο του λόγου βρίσκεται σε συγκεκριμένο σημείο του εγκεφάλου. Όταν σημειωθεί βλάβη σε αυτό το σημείο, τότε εκδηλώνεται αφασία.

     Όταν ένα άτομο, ύστερα απο εγκεφαλική βλάβη, διαγνώσκεται με αφασία, παρουσιάζει διαταραχές στο λόγο. Τα πιο συνήθη συμπτώματα είναι τα εξής:

 • Διαταραγμένη αντίληψη του λόγου
 • Διαταραγμένη εκπομπή του λόγου
 • Διαταραγμένη αναγνωστική ικανότητα
 • Διαταραγμένη ικανότητα γραφής

     Σπάνια ένα άτομο παρουσιάζει μόνο αφασία. Συνήθως η εγκεφαλική βλάβη επηρρεάζει και άλλες περιοχές του εγκεφάλου. Τότε, είναι πιθανό ένα άτομο εκτός απο αφασία να εμφανίζει και 

 • ημιπληγία
 • ημιοψία (απώλεια της μισής όρασης)
 • απραξία
 • δυσφαγία
 • επιληψία
 • διαταραχές μνήμης
 • συναισθηματικές διαταραχές.

     Ο τύπος και η μορφή της αφασίας δεν είναι ίδιοι σε όλα τα άτομα. Η πρόγνωση εξαρτάαι απο την ηλικία του ατόμου, την έκταση και την εστία της εγκεφαλικής βλάβης, τη χρονική στιγμή έναρξης προγράμματος αποκατάστασης και την ψυχολογική κατάσταση του ατόμου. 

     Το συγγενικό περιβάλλον του ατόμου με αφασική συνδρομή θα πρέπει να συμβουλευτεί το θεράποντα ιατρό για να λάβει τις απαραίτητες οδηγίες για το πρόγραμμα αποκατάστασης, που θα πρέπει να ακολουθήσει το άτομο. Ο γιατρός είναι το πλέον αρμόδιο πρόσωπο να κατευθύνει τους ενδιαφερόμενους στους κατάλληλους ειδικούς θεραπευτές, οι οποίοι μπορούν να αναλάβουν με επάρκεια και ασφάλεια ένα άτομο με αφασία και να συμβάλλουν στην αρτιότερη και ταχύτερη αποκατάσταση των διαταραγμένων λειτουργιών, που παρουσιάζει.