Τι είναι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές;

Fragile X

Το σύνδρομο Fragile X (Εύθραυστου Χ) είναι η πιο συχνή κληρονομική αιτία νοητικής διαταραχής και αυτισμού. Σε αντίθεση με άλλες γενετικές ανωμαλίες, τα συμπτώματα (μαθησιακές δυσκολίες, αυτισμός, στρες, σωματικά συμπτώματα) ενός ατόμου με σύνδρομο Fragile Χ μπορεί να μην είναι εμφανή από την αρχή.

Ποιά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά μιας Δ.Α.Δ.;

Η Lorna Wing έχει διατυπώσει τα χαρακτηριστικά που είναι παρόντα σε ένα άτομο στο φάσμα του αυτισμού.

Τι είναι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές;

Τόσο το ταξινομητικό εγχειρίδιο ICD-10 της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας όσο και το διαγνωστικό και στατιστικό εγχειρίδιο DSM-IV της Αμερικανικής και Ψυχιατρικής Ένωσης περιλαμβάνουν τον όρο Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές.