Δυσλεξία & Παιδιά

Δυσαναγνωσία & οφθαλμοκινητική διαταραχή

Πως συνδέονται αυτά τα δύο;

Μαθησιακές δυσκολίες και περιβαλλοντικές τοξίνες.

Πόσο βλαβερό είναι τελικά το περιβάλλον μας;

Δυσλεξία & Μαγνητική Τομογραφία

Τι αποκαλύπτει αυτή η εξέταση;

Μαθησιακές Δυσκολίες / Δυσλεξία & Ψυχολογία

Πώς επηρεάζουν οι Μαθησιακές Δυσκολίες ή η Δυσλεξία την Ψυχολογία του παιδιού και τι μπορούμε να κάνουμε γι΄αυτό;

Ζώντας με τη Δυσλεξία.

Παρακολουθήστε πως ζει στην καθημερινότητά του ένα παιδί με Δυσλεξία.