Εγκεφαλική Παράλυση

cerebral-palsy

Εγκεφαλική Παράλυση

  Η Εγκεφαλική Παράλυση (Cerebral Palsy) ή νόσος του Little είναι μια πάθηση του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος.

  Μια εγκεφαλική βλάβη κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, του τοκετού ή της πρώιμης παιδικής ηλικίας μπορεί να προκαλέσει κινητικές διαταραχές στο παιδί και άλλα συνοδά συμπτώματα, όπως οι διαταραχές της ακοής, της όρασης και της αντίληψης. Ουσιαστικά διαταράσεται ο συντονισμός των μυών της ομιλίας και της κατάποσης.

    Οι εγκεφαλικές κινητικές διαταραχές μπορεί να προκληθούν είτε απο προγεννητικές λοιμώξεις, απο  περιγεννητική έλλειψη οξυγόνου ή απο κρανιακά τραύματα στην πρώιμη παιδική ηλικία.

Κατηγορίες της εγκεφαλικής παράλυσης:

Ανάλογα με την εστία, το μέγεθος και τον χρόνο εκδήλωσης της βλάβης μπορούμε να διακρίνουμε διαφορετικές μορφές εγκεφαλικής παράλυσης:

 • Σπαστικότητα (50% – 70% των περιπτώσεων) λόγω βλάβης του πυραμιδικού συστήματος.
  Χαρακτηριστικά:  
  – υπερτονία
  – περιορισμός της κινητικότητας
  – στερεότυπες κινήσεις
  – παθολογικά κινητικά πρότυπα
  – πρεσαρισμένη και μονότονη φωνή
  – ρηχή αναπνοή
  – σπασμωδική άρθρωσή
 • Αθέτωση (5% – 20% των περιπτώσεων) λόγω βλάβης του εξωπυραμιδικού συστήματος.
  Χαρακτηριστικά:
  – υπερκινησία 
  – διακυμάνσεις στην ένταση της φωνής
  – διακυμάνσεις στον ρυθμό της αναπνοής
 • Αταξία λόγω επίκτητης ή εγγενούς βλάβης της παρεγκεφαλίδας.
  Χαρακτηριστικά:
  – αργή και δυσρυθμική άρθρωση
  – σιγανή, μονότονη και βραχνή φωνή
  – επιφανειακή και κοφτή αναπνοή 
 • Υποτονικοί τύποι σαν μεταβατικοί τύποι στην αθέτωση ή σε συνδυασμό με αταξία.
 • Μικτοί τύποι λόγω ταυτόχρονης βλάβης του πυραμιδικού, εγκεφαλικού και εξωπυραμιδικού συστήματος.΄

  πηγή: “Εγκεφαλική πάρεση” Ε. Αιναλίδου (2001)