Εξελίσσουμε την ποιότητα της φωνής

Η βραχνάδα ή οποιαδήποτε άλλη αλλοίωση στη φωνή μπορεί να εμφανιστεί σε οποιοδήποτε άτομο σε οποιαδήποτε φάση της ζωής του. Συμβαίνει και σε παιδιά και σε ενήλικες. Είμαστε όμως σε θέση με τη συνδρομή του ΩΡΛ να αξιολογήσουμε σωστά τη δυσκολία της κάθε περίπτωσης και να βελτιώσουμε την ποιότητα της φωνής του όσο πιο σύντομα γίνεται. Η ομάδα μας απαρτίζεται από Λογοθεραπευτές, οι οποίοι είναι εξειδικευμένοι στη Φωνοθεραπεία. Γνωρίζουμε, λοιπόν, τον καταλληλότερο τρόπο για να δώσουμε πίσω στους πελάτες μας τη φωνή που είχαν πάντα!!!