Σεμινάρια για Λογοθεραπευτές

Το κέντρο διοργανώνει επιμορφωτικά Σεμινάρια για Λογοθεραπευτές με τα ακόλουθα θέματα:

 1.  “Δυσαρθρία – Απραξία. Διαφοροδιάγνωση – Αξιολόγηση – Θεραπεία”

  Αναλύονται οι εξής ενότητες:

  – Γνωστικό Νευροψυχολογικό Μοντέλο
  – Ορισμός Δυσαρθρίας, Αφασίας, Απραξίας
  – Διαφοροδιάγνωση Δυσαρθρίας – Απραξίας – Αφασίας
  – Τύποι Αφασίας, Δυσαρθρίας, Απραξίας
  – Αναπτυξιακές Κινητικές Διαταραχές Ομιλίας
  – Μη εξελισσόμενη Δυσαρθρία και Προφορική Απραξία κατά την Ενήλικη ζωή
  – Η Δυσαρθρία στις Εκφυλιστικές νόσους
  – Λήψη ιστορικού – σημαντικές πληροφορίες
  – Αξιολόγηση Δυσαρθρίας
  – Αξιολόγηση Απραξίας
  – Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης
  – Θεραπεία Δυσαρθρίας
  – Θεραπεία Δυσπραξίας

 2. “Δυσφαγία” Αξιολόγηση – Θεραπεία”

  Αναλύονται οι εξής ενότητες:

  Τι είναι δυσφαγία;
  – Τι είναι φυσιολογική κατάποση; Εγκέφαλος και Κρανιακά νεύρα
  – Στάδια κατάποσης
  – Τύποι δυσφαγίας
  – Λήψη ιστορικού – σημαντικές πληροφορίες
  – Κλινική αξιολόγηση Δυσφαγίας
  – Εργαστηριακή αξιολόγηση Δυσφαγίας
  – Σύνταξη έκθεσης αξιολόγησης
  – Θεραπευτικές τεχνικές
  – Εναλλακτικοί τρόποι σίτισης
  – Μελέτη Περιπτώσεων