7 μηνών

7-months-old

Από 4 έως 7 μηνών οι πιο σημαντικές αλλαγές συντελούνται μέσα στο ίδιο το παιδί. Αυτό το χρονικό διάστημα, το παιδί μαθαίνει να συντονίζει τις αναδυόμενες αντιληπτικές δεξιότητες (την χρησιμότητα των αισθήσεων όπως είναι η όραση, η αφή και η ακοή) και τις αυξανόμενες κινητικές ικανότητες για να αναπτύξει δεξιότητες όπως είναι η αρπαγή, η κύληση, το κάθισμα ακόμη και το μπουσούλημα.

Ορόσημα κίνησης:
 • ρολλάρει και προς τις δύο κατευθύνσεις
 • κάθεται με την υποστήριξη των χεριών του και μετά χωρίς αυτή
 • στηρίζει όλο του το βάρος στα πόδια του
 • φτάνει ένα αντικείμενο με το ένα χέρι
 • μεταφέρει ένα αντικείμενο από το ένα χέρι στο άλλο
 • χρησιμοποιεί την τσουγκράνα

Ορόσημα όρασης:
 • αναπτύσει πλήρη όραση των χρωμάτων
 • η όραση σε απόσταση ωριμάζει
 • βελτιώνει την ικανότητά του να αρπάζει κινούμενα αντικείμενα

Γλωσσικά ορόσημα:
 • ανταποκρίνεται στο όνομά του
 • αρχίζει να ανταποκρίνεται στο “όχι”
 • διαχωρίζει τα συναισθήματα ανάλογα με τον τόνο της φωνής
 • ανταποκρίνεται στον ήχο που ακούει παράγοντας έναν ήχο
 • χρησιμοποιεί τη φωνή του για να εκφράσει την ικανοποίηση ή τη δυσαρέσκειά του
 • βαβαλίζει συνεχόμενα διάφορα σύμφωνα

Γνωστικά ορόσημα:
 • βρίσκει μερικώς κρυμμένο αντικείμενο
 • εξερευνά με τα χέρια και το στόμα
 • παλεύει να φτάσει ένα αντικείμενο που είναι έξω από το πεδίο του

Κοινωνικά και συναισθηματικά ορόσημα:
 • απολαμβάνει το κοινωνικό παιχνίδι
 • ενδιαφέρεται για τα είδωλα στον καθρέφτη
 • ανταποκρίνεται στις συναισθηματικές εκφράσεις άλλων ανθρώπων και συχνά είναι ευδιάθετο

πηγή: kidshealth.org