Λογοθεραπεία & κατάποση

dysfagia

Λογοθεραπεία & κατάποση: Οι λογοθεραπευτές που θέλουν να αποκτήσουν εξειδικευμένη γνώση, δεξιότητες και κλινική εμπειρία πάνω σε διαταραχές σίτισης και κατάποσης μπορούν να παρακολουθήσουν σχετικά εξειδικευμένα σεμινάρια ή μεταπτυχιακά προγράμματα.

Οι Λογοθεραπευτές έχουν εκτενή και λεπτομερή γνώση της ανατομίας, της φυσιολογίας και της λειτουργικότητας του ανώτερου αναπνευστικό – πεπτικού συστήματος, συμπεριλαμβανομένων των στοματικών, φαρυγγικών και οισοφαγικών περιοχών που συμμετέχουν στην ομιλία και την κατάποση. Επιπροσθέτως, οι Λογοθεραπευτές έχουν εξειδικευμένη γνώση σε όλες τις διαταραχές της επικοινωνίας που περιλαμβάνουν  το γνωστικό σύστημα, τη γλώσσα, τις συμπεριφοριστικές διαταραχές που μπορεί να σχετιζονται με τις διαταρχές σίτισης ή και κατάποσης. Λόγω της πολυπλοκότητας της διάγνωσης των διαταραχών σίτισης, οι λογοθεραπευτές χρειάζεται πολλές φορές να συνεργαστούν και με άλλους επαγγελματίες ή άτομα ή την οικογένεια ή τους φροντιστές του ατόμου που εμφανίζει αντίστοιχες δυσκολίες. Η ενσωμάτωση σε διεπιστημονική ομάδα είναι απαραίτητη για την ταχύτερη και βέλτιστη αποκατάσταση.

Οι Λογοθεραπευτές παίζουν καταλητικό ρόλο στην αξιολόγηση και στην αποκατάσταση ατόμων με διαταραχές σίτισης ή και κατάποσης.

Λογοθεραπεία & κατάποση: Ο ρόλος του Λογοθεραπευτή περιλαμβάνει:                               
 • Αναγνώριση των συμπτωμάτων Δυσφαγίας
 • Αναγνώριση της φυσιολογικής και παθολογικής ανατομίας και φυσιολογίας για κατάποση
 • Αναγνώριση των συγκεκριμένων ενδείξεων και αντενδείξεων των εργαστηριακών μελετών κατάποσης για κάθε ασθενή
 • Αναγνώριση των συμπτωμάτων πιθανών διαταραχών του ανώτερου πνευμονογαστρικού συστήματος και παραπομπή στην κατάλληλη ειδικότητα
 • Ανάλυση και ερμηνεία των πληροφοριών που πηγάζουν απο εργαστηριακές και μη μελέτες κατάποσης σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες αν είναι απαραίτηρο
 • Παροχή ασφαλούς και αποτελεσματικής θεραπείας σε διαταραχές κατάποσης, καταγραφή της προόδου και καθορισμός των κατάλληλων κριτηρίων αποδέσμευσης του ατόμου απο τη θεραπεία
 • Αναγνώριση και χρήση των κατάλληλων λειτουργικών μετρήσιμων αποτελεσμάτων
 • Κατανόηση των διαφόρων ιατρικών διαγνώσεων και τον πιθανό αντίκτυπο αυτών στην κατάποση
 • Γνώση των κατάλληλων ανά ηλικία αλλαγών στη διαδικασία της κατάποσης
 • Εκπαίδευση και συμβουλευτική των ατόμων και των φροντιστών τους
 • Ενσωμάτωση των διατροφικών προτιμήσεων και πολιτισμικών στοιχείων του ασθενούς στην επιλογή τροφών κατά την αξιολόγηση κατάποσης και θεραπεία
 • Σεβασμός απέναντι σε θέματα που σχετίζονται με την ποιότητα ζωής των ασθενών και των φροντιστών τους
 • Διεπιστημονική συνεργασία με άλλες ειδικότητες που πλαισιώνουν το άτομο
 • Εκπαίδευση άλλων επαγγελματιών πάνω στις ανάγκες των ατόμων με διαταραχές σίτισης και κατάποσης και πάνω στο ρόλο του Λογοθεραπευτή για τη διάγνωση και διαχείρηση των σχετικών διαταραχών
 • Υποστήριξη των απαραίτητων υπηρεσιών σε άτομα με διαταραχές σίτισης και κατάποσης
 • Αναβάθμιση της γνωστικής βάσης μέσω της έρευνας
 • Διατήρηση της επάρκειας μέσω μελέτης των νέων ερευνητικών δεδομένων και συνεχούς επιμόρφωσης
 • Καθορισμός της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της τρέχουσας θρεπτικής κατάστασης του ατόμου (π.χ. θέση σίτισης, περιβάλλον, τροποποίηση τροφών, αντισταθμίσεις)

Όπως ορίζεται απο τον κώδικα δεοντολογίας της ASHA (ASHA, 2016), οι Λογοθεραπευτές που ασχολούνται με τέτοιες περιπτώσεις θα πρέπει να είναι ειδικά και κατάλληλα εκπαιδευμένοι για να τις αναλάβουν. Η αξιολόγηση και η θεραπείας της δυσφαγίας απαιτεί εκπαίδευση και επάρκεια.

Πηγή: American Speech-Language-Hearing Association