Βαρηκοϊα – Κώφωση

Πώς λειτουργεί το κοχλιακό εμφύτευμα; (video)

Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή…

Τι είναι το κοχλιακό εμφύτευμα;

Το κοχλιακό εμφύτευμα είναι μια ηλεκτρονική συσκευή…

Βαρηκοϊα – Κώφωση

Βαρηκοϊα είναι η  έκπτωση της ακουστικής ικανότητας. Κώφωση είναι η ολοκληρωτική απουσία της ικανότητας ακουστικής αντίληψης των ηχητικών ερεθισμάτων.