Πόσο συχνά εμφανίζεται ο Αυτισμός;

autism

Σήμερα, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η συχνότητα εμφάνισης τόσο του Αυτισμού όσο και των Διάχυτων Αναπτυξιακών Διαταραχών είναι μεγαλύτερη από τη συχνότητα εμφάνισης των αισθητηριακών αναπηριών (π.χ. τύφλωση) ή του συνδρόμου Down. Οι επιδημιολογικές έρευνες έδειξαν ότι ο τυπικός Αυτισμός (σύνδρομο Kanner) απαντάται 4 – 6 φορές στις 10.000 και οι Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές 70 φορές στις 10.000. Ο Αυτισμός δεν διακρίνει εθνικότητα, φυλή ή κοινωνική ομάδα και εμφανίζεται πιο συχνά στα αγόρια.