Ημέρα: 10 Νοεμβρίου 2022

Τι είναι η νοητική υστέρηση και ποιες είναι οι μορφές της;

Τι είναι η νοητική υστέρηση και πως γίνεται η διάγνωσή της; Η νοητική υστέρηση είναι μια γενικευμένη  νευροαναπτυξιακή διαταραχή που χαρακτηρίζεται από σημαντική έκπτωση της νοητικής λειτουργίας καθώς και της προσαρμοστικής συμπεριφοράς. Η νοητική λειτουργία – ονομάζεται επίσης νοημοσύνη – αναφέρεται στη γενική ψυχική ικανότητα, όπως η μάθηση, η συλλογιστική,…