Δυσπραξία

Δυσπραξία

 Η Δυσπραξία είναι μια διαταραχή, ο οποία οφείλεται σε νευρολογική βλάβη. Η νευρολογική αυτή βλάβη μπορεί να είναι είτε αναπτυξιακή (εκ γενετής, http://dcd-uk.weebly.com/about-dcd.html) είτε επίκτητη (ύστερα από τραύμα στον εγκέφαλο, όγκο, αγγειακό / αιμορραγικό εγκεφαλικό επεισόδιο). Πρόκειται για μια διαταραχή στον κινητικό προγραμματισμό των κινήσεων για την εκτέλεση μιας ενέργειας (π.χ. γραφή, μάσηση, κατάποση, ομιλία, ράψιμο κ.α.).

     Οι μύες, που είναι απαραίτητοι για την εκτέλεση μιας ενέργειας είναι άθικτοι, αλλά τα κινητικά προγράμματα, που υπαγορεύουν πως θα κινηθούν οι μύες για να ξεκινήσει και να ολοκληρωθεί με επιτυχία η ενέργεια έχουν υποστεί βλάβη. Για παράδειγμα, για να παράγουμε τον ήχο “μ” πρέπει να κλείσουμε καλά τα χείλη μας και να οδηγήσουμε τη φωνή προς τη ρινική κοιλότητα. Οι μύες, που ενεργούν για αυτή τη δραστηριότητα είναι οι χειλικοί και οι μύες που κινούν την  μαλακή υπερώα (σταφυλή). Στην περίπτωση ενος ατόμου που εμφανίζει Δυσπραξία, οι μύες αυτοί λειτουργούν φυσιολογικά αλλά δεν μπορούν να εκτελέσουν με επιτυχία το κινητικό πρόγραμμα που τους υποδεικνύει να κινηθούν έτσι ώστε να κλείσουν τα χείλη και να χαμηλώσει η μαλακή υπερώα. Το αποτέλεσμα είναι οτι το άτομο στην προσπάθειά του να παράγει τον ήχο “μ” τελικά παράγει άλλο παραπλήσιο ήχο ή ψάχνει να βρει πως να τον παράγει τον ήχο, επειδή ακριβώς του λείπει ο κινητικός προγραμματισμός.